Verbeterde SHARP afstandssensor

De optische SHARP sensor type GP2YA21YK is een zeer voordelige infrarood afstandssensor.
Deze sensor wordt vooral toegepast voor geautomatiseerd bedienen van toiletten en voor handdoek automaten. Nadeel van deze sensor is dat hij extreem gevoelig is voor elektromagnetische interferentie (EMI).
Eén van onze klanten wil een dergelijke sensor gebruiken in een omgeving met meerdere motoren en andere apparatuur. Door de hoge EMI gevoeligheid leverde dit vaak storingen op. In eerste instantie hebben wij een oplossing gezocht door middel van afscherming. Dit leverde geen afdoende resultaat op. Uiteindelijk is een oplossing gevonden door de gehele print te herontwerpen, gebruikmakend van alleen het infra rood component van de SHARP sensor. De verbeterde print heeft filters en multi layer in de print zelf. De gevoeligheid voor elektromagnetische interferentie is gereduceerd tot nihil en de sensor geeft over het hele bereik een stabiel signaal.
sharp afstandssensor

© 2022 CDS Electronics. All Rights Reserved.