ontwikkelen

Soms betreft ontwikkeling alleen het printontwerp en de systeemsoftware, in andere gevallen wordt op basis van een programma van eisen het hele systeem ontwikkeld. Het printplaat ontwerp wordt ontwikkeld en getekend in een CAT programma. Software wordt geschreven in C, Forth en Assembly.
Wij hebben ervaring met zowel analoge als digitale technologie. Van ontwikkelde printen wordt eerst een prototypeserie gemaakt. Deze worden aan hardwaretesten en EMC-testen onderworpen.

Voor EMC testen beschikken wij over onze eigen faciliteiten. Deze testen moeten aantonen of een systeem voldoet aan de eisen die gesteld worden aan elektromagnetische interferentie. Hardware testen kunnen eventueel ook in een klimaatkast worden uitgevoerd om versnelde veroudering te simuleren.

CDS Electronics is tevens gespecialiseerd in veiligheidskritische systemen, waarbij bepaalde circuits redundant en multi channel uitgevoerd dienen te worden. Natuurlijk voldoen onze ontwerpen aan de eisen die gesteld worden vanwege CE en/of UL certificering, die wij ook voor de klant kunnen verzorgen.

Ontwikkelen

© 2022 CDS Electronics. All Rights Reserved.